Weisell-säätiön hallitus on 6.4.2017 myöntänyt Lappeenrannan teknillisen yliopiston varainhankintakampanjaan 25.000 euron avustuksen.

Säätiön tarkoituksena on edistää tieteellistä tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista toimintaa, ympäristön tilaa, meriturvallisuutta ja merellisen kulttuuriperinnön tutkimusta ja säilyttämistä.  Säätiö voi toteuttaa tarkoitustaan antamalla avustuksia organisaatioille, laitoksille, yhdistyksille tai muille vastaaville sekä avustuksia, apurahoja ja tunnustus-palkintoja henkilöille tai ryhmille edellä tarkoitettuihin eri kohteisiin, myös opintoja ja tutkimustoimintaa varten. Weisell-säätiö perustuu Hannu Voipion testamenttilahjoitukseen ja sen pääoma on n. 20 miljoonaa €. Vuosittain jaettavien avustusten määrä on n. 400 000 €.

”Lämmin kiitos Weisell-säätiölle jo toisesta päätöksestä varainhankintakampanjaamme liittyen. Tämä avustus vie yliopistomme varainhankintakampanjaa mukavasti eteenpäin ja lähemmäksi tavoitettamme”, iloitsee Lappeenrannan teknillisen yliopiston rehtori Juha-Matti Saksa.

 

Lisätietoja:

Weisell-säätiön hallituksen puheenjohtaja Mikko Voipio, puh. 050 66552

Lappeenrannan teknillisen yliopiston rehtori Juha-Matti Saksa, puh. 0400 166 659 ja provost Liisa-Maija Sainio, puh. 040 515 4944