Yksityishenkilöiden verovähennysoikeus laajenee kuluvana vuonna siten, että luonnollinen henkilö ja kuolinpesä voivat vähentää yliopistoille tekemänsä lahjoitukset verotuksessaan. Eduskunta hyväksyi ehdotuksen lahjoitusvähennyksestä marraskuun 2015 täysistunnossaan. Verovähennysoikeus astui voimaan vuoden 2016 alusta.

Lakimuutoksen myötä yksityishenkilö voi jatkossa vähentää yliopistolle tekemänsä rahalahjoituksen ansiotulostaan eli esimerkiksi palkka- tai eläketulostaan. Lahjoitusvähennys tehdään valtion- ja kunnallisverotuksessa. Verovähennysoikeus koskee 850–500 000 euron suuruisia lahjoituksia, jotka on osoitettu tiedettä tai taidetta edistävään tarkoitukseen. Vähentää voi ainoastaan rahana tehdyt lahjoitukset. Muuna omaisuutena annetut lahjoitukset eivät ole vähennyskelpoisia.

Vähennyksen taloudellinen vaikutus lahjoittajalle määräytyy tämän veroprosentin mukaan. Esimerkiksi 850 euron lahjoitus keventää lahjoittajan kukkaroa verovähennyksen jälkeen todellisuudessa 595 euroa veroprosentin ollessa 30.

Verovähennysoikeus koskee myös useampaa erillistä lahjoitusta, jotka on tehty saman vuoden aikana. Tällöin tehdyt lahjoitukset lasketaan yhteen ja lahjoitusvähennys lasketaan kokonaissummasta. Esimerkiksi jos henkilö lahjoittaa Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle (LUT) 300 euroa alkuvuodesta ja 600 euroa loppuvuodesta 2016, niin hän saa vuoden 2016 verotuksessa 900 euron lahjoitusvähennyksen ansiotulostaan.

Yhteisöjä koskevasta lahjoitusvähennyksestä säädetään tuloverolaissa. Lain mukaan yhteisö saa vähentää tulostaan lahjoitukset, jotka on tehty tiedettä, taidetta tai suomalaisen kulttuuriperinteen säilyttämistä edistävää tarkoitusta varten. Lahjoitus on vähennyskelpoinen ainoastaan, jos se on tehty yliopistolle ja/tai korkeakoululle ja se on saajaa kohden vähintään 850 euroa ja enintään 250 000 euroa. Vähennyskelpoisuus koskee 50 000 euroon asti myös tuloverolaissa erikseen nimettyjä toimijoita.

Suomen valtio tukee yliopistojen varainhankintaa maksamalla yliopistojen keräämälle yksityiselle pääomalle jopa kolminkertaisen vastinrahan. Näin ollen yksi lahjoitettu euro on yliopistoille neljän euron arvoinen. Valtio on varautunut kampanjaan 150 miljoonalla eurolla. Vastinrahaan oikeuttava lahjoitus on vastikkeeton eli se ei edellytä vastasuoritusta ja se osoitetaan yliopiston toimintaan joko yleisesti ilman rajoittavia ehtoja tai kun kyse on yli 10 000 euron lahjoituksesta, sen voi osoittaa tietylle koulutusalalle.

LUT:n varainhankintakampanja käynnistyi tammikuussa 2015 ja päättyy kesäkuun 2017 lopussa. LUT:n keräystavoite valtion vastinrahaan oikeuttavassa kampanjassa on viisi miljoonaa euroa.

Lisätietoja lahjoitusvähennyksestä: bit.ly/1ZagCRu