Teknologiateollisuus on lahjoittanut LUT:lle 1,5 miljoonaa euroa. Lahjoituksella järjestö haluaa tukea yliopistojen työtä Suomen uudistumisen ja tulevaisuuden eteen.

Lahjoitus menee yliopiston pääomaan, ei perustoiminnan rahoituksen paikkaamiseen. Summa nostaa LUT:n varainhankintakampanjan kautta saadun kampanjatuoton 2,8 miljoonaan euroon. Siten koossa on kampanjan viiden miljoonan tavoitteesta yli puolet.

Teknologiateollisuus lahjoitti samanaikaisesti yhteensä 11 miljoonaa neljälle yliopistolle. LUT:n lisäksi lahjoituksia saivat Aalto-yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Oulun yliopisto. Lahjoituksilla Teknologiateollisuus haluaa tukea yliopistojen strategisen osaamisen kehittämistä. ICT, digitalisaatio, teollinen internet, älykkäät koneet, kehittyneet materiaalit, kestävä talous ja puhtaat ratkaisut ovat esimerkkejä painopisteistä, joita yliopistot ovat nostaneet esille strategioissaan.

”Teknologiateollisuuden lahjoitus on todella merkittävä LUT:lle. Tämän lahjoituksen avulla voimme yliopistolla nopeuttaa strategiamme toteuttamista ja nostaa osaamistamme valitsemillamme painopistealoilla”, kertoo LUT:n varainhankinnan yhteyshenkilö Vesa Karvonen.

Teknologiateollisuus toivoo, että järjestön lahjoitus kannustaa myös muita osallistumaan yliopistojen varainhankintaan ja sitä kautta edistämään koulutuksen laadun ja tutkimuksen tason nostoa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) tukee Suomen yliopistojen varainkeruuta myöntämällä jopa kolminkertaisen vastinrahan yliopistojen keräämää yksityistä pääomaa vastaan. LUT:n Teknologiateollisuudelta saatu summa voi siis tarkoittaa 4,5 miljoonaa valtion tukea. Järjestö kertookin odottavansa, että valtio pitää kiinni sitoumuksestaan pääomittaa yliopistoja vastineeksi yksityisistä lahjoituksista.

LUT ja Teknologiateollisuus järjestävät aiheesta yhteistilaisuuden Lappeenrannassa 3.12. Tilaisuudessa esitellään konkreettisia esimerkkejä yliopiston strategisista osaamisalueista.

Lisätietoja:

Varainhankinnan yhteyshenkilö Vesa Karvonen, puh. +358 40 484 9240, vesa.karvonen@lut.fi