ylivoimasta energiatehokkuutta

Fossiilisten polttoaineiden kulutusta on pienennettävä, ja siinä työssä sähkötekniikan laajempi mukaantulo on väistämätöntä. Perinteisten energiatuotantomuotojen hyötysuhdetta nostetaan ja energian käytön tehokkuuteen investoidaan jatkossa yhä enemmän. Siirtyminen tuulivoima- ja aurinkoenergiajärjestelmiin korostaa tehoelektroniikan merkitystä myös hajautetussa energiantuotannossa.

LUT on tuottanut vuosikymmenien ajan energiatehokkaaseen sähkökäyttöön liittyviä ratkaisuja maailmalla menestyvien alan yritysten käyttöön. Keskitymme sähkökoneisiin ja sähkökäyttöihin liittyvään tutkimukseen, jonka sovellusaloja ovat teollisuuden sähkökäytot, hajautettu voimantuotanto kuten tuulivoima, sekä mobiilit sähkökäytöt.

Kaupallistettuja tutkimukseemme pohjautuvia ratkaisuja edustaa esimerkiksi globaalisti toimiva Visedo oy, joka valmistaa sähkölaitteita kuten moottoreita, generaattoreita ja taajuusmuuttajia liikkuviin työkoneisiin. Talouselämä-lehden vuonna 2014 20 lupaavimman suomalaisen startup-yrityksen joukkoon listaama yritys valmistaa laitteita, jotka mahdollistavat monien työkoneiden hybridikäytön. Hybridikäytön avulla esimerkiksi konttinostureiden ja maataloustraktoreiden polttoaineen kulutusta ja huoltokustannuksia on mahdollisuus säästää merkittävästi.

Tehoa elektroniikkaan

Tehoelektroniikan osuus nykyaikaisessa sähkö- ja energiatekniikassa on jo nyt merkittävä, ja ala on yksi varmimmin kasvavista teollisuudenaloista maailmassa. Yhä suurempi osa kaikesta sähköstä, joka käytetään, menee tehoelektroniikan läpi, vaikkei se näy välttämättä ulospäin. Niin tietoliikennekeskusta syöttävä teholähde kuin kännykän akkulaturi tai laivan sähköinen potkurijärjestelmä perustuu tehoelektroniikan osaamiseen.

Tehoelektroniikkaa käytetään energianmuunnoksissa, sähköisessä tai sähköavusteisessa liikenteessä, uusiutuvassa energiassa, teollisuudessa sekä älykkäässä sähkönjakelussa. Käytännössä vaikkapa hajautetun sähköntuotannon yksikköä, esimerkiksi aurinkokennoja ja tuuliturbiineita, ei voida liittää sähköverkkoon ilman tehonmuokkausyksikköä. LUT edustaa suomalaisen tehoelektroniikan osaamisen kärkeä ja hajautetun voimantuotannon