kädet

Nopeatempoisessa ja keskinäisriippuvassa yhteiskunnassa verkottunut innovaatiotoiminta on yhä tärkeämpää.

LUT:in yli 50 innovaatiotutkijalle on kertynyt osaamista alihankinta- ja kumppanuusverkostojen johtamisesta, yritysten sisäisestä ja ulkoisesta innovaatioyhteistyöstä, asiakaslähtöisestä tuote- ja palvelukehityksestä, liiketoimintamalleista, digitalisoitumisesta, joukkoistamisesta sekä innovaatioekosysteemien johtamisesta.

 

Tutkijat hyödyntävät monipuolisia tutkimusmenetelmiä ja kehittävät verkottuneen innovaatiotoiminnan teoriaa ja käytäntöjä vastaamaan nopeasti muuttuvan toimintaympäristön haasteita. Oman tutkimusosaamisensa lisäksi he tuovat yritysten käyttöön myös laajat kansainväliset tutkimusverkostot. Läheisen yritysyhteistyön takia LUT:in tutkijat esittävät kansainvälisissä konferensseissa uusista ongelmista ja mahdollisuuksista usein ensimmäisinä tutkimuspapereita.

Vastauksia yritysten ajankohtaisiin haasteisiin

LUT:in innovaatio- ja verkostotutkimus antaa vastauksia siihen, miten johtaa erilaisista yrityksistä ja asiantuntijoista koostuvia verkostoja.  Organisaation uudistumisen, luottamuksen rakentamisen, yhteistyön ja kilpailun johtamisen sekä uusien liiketoimintamallien osalta LUT on Suomessa edelläkävijä.  Tutkijat siirtävät tutkimustulokset  käytäntöön myös kouluttamalla suomalaisia asiantuntijoita innovaatio- ja verkosto-osaajiksi.