alytehdas

Henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara. Valmistavan teollisuuden yritykset eivät tee tässä poikkeusta, vaan ihmiskeskeinen lähestymistapa on olennainen osa pitkäntähtäimen kilpailukykyä myös niissä.

Kilpailu osaavista työntekijöistä ja nykyisen henkilöstön osaamisen vahvistaminen asettavat vaatimuksia johtamiselle, mutta tarjoavat myös alustan tuottavuuden myönteiselle kehittymiselle. Kilpailukykyisiltä tuotantolaitoksilta vaaditaan paitsi uudenlaista ajattelua työn organisoinnista, myös mielekkäistä ja turvallisista työympäristöistä.

Euroopan, USA:n ja Kiinan välisessä kilpailussa tarvitaan lisää eurooppalaisia panostuksia teollisen internetin tutkimukseen, ja älytehtaat ovat olennainen osa tätä. Tulevaisuuden internetissä erilaiset etäohjattavat laitteet ovat keskeisessä roolissa, ja tieto on saatavilla entistä helpommin. Uusia teknologioita hyödyntävät älykkäät tehdasratkaisut yhdistävät työntekijäkeskeisesti työvoiman, organisaation, johdon ja teknologian.

Tavoite: vetovoimainen ja kilpailukykyinen eurooppalainen teollisuus

LUT tuottaa tutkimuksellaan tietoa, jonka avulla ymmärretään paremmin kuinka työntekijöitä voidaan tukea älytehtaissa yhdistämällä organisaation ja sen työntekijöiden tarpeet ja tavoitteet. Kannamme kortemme kekoon, jotta valmistavan teollisuuden työpaikat säilyisivät Euroopassa. Vuosien aikana kertynyt tieto- ja innovaatiojohtamisen osaamisemme erityisesti asiakastarpeisiin liittyvän tiedon hyödyntämisessä ja teknologiavalintojen arvioinnissa avasi meille pääsyn esimerkiksi Horizon 2020-ohjelmaan kuuluvaan laajaan FACTS4WORKERS –hankkeeseen.

Hankkeessa hyödynnetään käyttäjäystävällisiä teknologioita, muun muassa sosiaalisia ohjelmistoja, mobiililaitteita ja käyttäjän profilointia, jotka edistävät työntekijöiden oppimista ja heidän viihtymistään työssä. Isona tavoitteena on lisätä työntekijöiden ongelmanratkaisu- ja innovaatiokykyä, työtyytyväisyyttä ja tuottavuutta, jotka parantavat teollisuuden kilpailukykyä.

Käytännössä määritämme organisaatiotason vaatimuksia ja tarpeita älytehdasratkaisuille, ja yhdistämme ne kumppaniemme tuottamaan tietoon työntekijöiden tarpeista. Mietimme, miten tarpeet ja teknologiat kohtaavat. Lähtökohtana teknologiavalinnassa on työntekijälähtöisyys ja käyttäjäystävällisyys. Samalla kehitämme tietojohtamisen käytäntöjä ja työntekijöiden mahdollisuuksia hyödyntää valmistusprosesseissa syntyvää tietoa. Lopulta olemme autoteollisuuden pilottihankkeissa mukana arvioimassa, miten tehdasratkaisut ovat onnistuneet.