Teollisuuden jätevedet

Teollisuus käyttää maapallon makeasta vedestä noin neljänneksen. Jätevedenkäsittelymenetelmille on suuri tarve teollisuudessa, sillä jätevettä ei voi laskea ympäristöön tai käyttää uudelleen ennen puhdistamista. Veteen on sekoittunut erilaisia metalleja, kemikaaleja ja radioaktiivisia aineita. LUT:n eri tutkimusryhmät tekevät tutkimusta teollisuuden jätevesien ja sivuainevirtojen hyödyntämiseksi.

LUT:ssa tutkitaan uusia ympäristöystävällisiä keinoja puhdistaa vettä ja jätevettä. Yhtenä kohteena on veden laadun mittaaminen ja vedenpuhdistus. Vedenpuhdistusmenetelmien tutkimus- ja kehitystyö jakautuu kolmeen osaan; hapetus- ja katalyyttisiin prosesseihin, adsorptiotutkimukseen sekä sähkökemialliseen vedenpuhdistukseen. Sähkökemiallisia tekniikoita voidaan käyttää teollisuuden kierto- ja jätevesien puhdistamiseen.

LUT:ssa keskitytään myös veden kulutuksen vähentämiseen, puhtaan juomaveden tuottamiseen ja jätevesien ympäristöystävälliseen puhdistamiseen. Tutkimuksen kohteena ovat muun muassa sähkökemialliset vedenpuhdistusmenetelmät, absorbtiomenetelmät, valokatalyysi ja hapetusprosessit.

Tulevaisuudessa haasteena tulevat myös olemaan vesien lääkeaineet. Ihmisten ja lääketeollisuuden käyttämät lääkeaineet kulkeutuvat vedenpuhdistamoihin ja sieltä vesistöihin. LUT:ssa tutkitaan lääkeainejäämien hajottamista jätevedestä sähköpurkausmenetelmällä. Prosessissa lääkeaineet hajotetaan välituotteiksi, jotka voidaan edelleen käsitellä perinteisillä vedenkäsittelymenetelmillä.

Erikoisosaamisena membraanisuodatus

LUT kehittää kaivosten jätevesien puhdistamiseen soveltuvaa membraanisuodatusta. Membraanisuodatuksessa käytetään huokoista kalvoa, jossa on pienen pieniä reikiä. Sen avulla jätevedestä voidaan suodattaa partikkeleita ja liuenneita aineita tuotannon eri vaiheissa.

Membraanisuodatustekniikan avulla jätevesiä kierrätetään juomakelpoisiksi, poistetaan torjunta-ainejäämiä vedestä ja otetaan talteen metalleja kaivos- ja metalliteollisuuden vesistä.

Membraanisuodatuksella vesi saadaan niin puhtaaksi, että se voidaan käyttää prosessissa uudelleen tai laskea ympäristöön turvallisesti. Myös vedestä suodatetuilla aineilla, esimerkiksi metalleilla, voi olla jatkokäyttöä. Aikaisemmalla tekniikalla niiden suodatus ei ole ollut kannattavaa.


Lisätietoja: