ryhmä

Yritykset ja yksilöt joutuvat tekemään päätöksiä epävarmuuden vallitessa. Kukaan ei tiedä tarkalleen, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Silti päätöksiä on pakko tehdä. Mitä epätarkempaa tietoa meillä on käytössämme, sitä suurempi on se riski, ettei kaikki menekään suunnitelmien mukaan.

Tästä syystä saatavissa olevan tiedon epätarkkuus tulisi ottaa huomioon, kun suunnitellaan suuria ja pitkäkestoisia investointeja. Perinteiset taloustieteelliset kannattavuuslaskentamenetelmät, kuten nettonykyarvo ja sisäinen korkokanta, eivät sitä ikävä kyllä tee.

LUT:n talouden tutkijat kehittävät uusia ja parempia menetelmiä tukemaan yritysten ja organisaatioiden päätöksentekoa, jota tehdään epävarmuuden vallitessa ja epätarkalla tiedolla. Tällaisia päätöksiä ovat esimerkiksi tutkimukseen ja kehitykseen panostetut investoinnit, patenttihankinnat ja suuret, pitkäkestoiset teolliset investoinnit.

Järjestelmiä ja työkaluja yritysten arjen tueksi

LUT:n talousasiantuntijat rakentavat järjestelmiä, jotka auttavat yrityksiä investointi- ja projektisalkkujen arvioinnissa. Arviointijärjestelmät perustuvat uusiin, tutkimusperustaisiin menetelmiin. Tutkijamme luovat lisäksi edellytyksiä potentiaalin arvon ymmärtämiseen salkkuvalintoja tehtäessä. Investointeja mallinnetaan järjestelminä, ja näin voidaan maksimoida niiden ohjaukseen liittyvien reaalioptioiden tuoma hyöty.

Tulevaisuudessa LUT:n tutkijoiden kehittämät menetelmät huomioivat reaaliaikaisen tiedon päivittämisen yrityksen tietojärjestelmistä ja käyttävät hyväksi suuria tietomassoja eli Big dataa. Kehitämme jatkuvasti uusia menetelmiä, jotka perustuvat omaan perustutkimukseemme − olemme maailman kärkeä omalla alallamme ja teemme intensiivisesti yhteistyötä arvostettujen kansainvälisten tutkijoiden kanssa.