kaupunki

Suomen kotimarkkinat ovat rajalliset suurelle osalle maamme yrityksistä, olivatpa ne suuria tai pienempiä. Nykyisin yhä useammat etenkin teknologiavetoiset yritykset pyrkivätkin erittäin nopeasti syntymänsä jälkeen vientimarkkinoille.

Radikaalisti uudenlaiset, globaalit bisnesolosuhteet ja kansainvälistymisen muodot ovat synnyttäneet tarpeen ymmärtää suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen liittyviä haasteita, riskejä, mahdollisuuksia, vaihtoehtoja, toimintamalleja, toteutusta ja strategioita.

LUT:lla tehty tutkimus antaa varsin kattavan kuvan nopeasta kansainvälistymisen alkuvaiheesta sekä kansainvälistymistä edesauttavista tekijöistä ja haasteista.  Tutkimuksemme osoittavat, että nopeasti kasvavat yritykset perustavat kansainvälistymisensä verkostojen ja kumppanuuksien varaan. Olemme julkaisseet kattavasti tutkimustietoa yritysten välisen yhteistyön ja verkostoitumisen eduista ja haasteista.

Olemassa olevien tutkimustulosten perusteella LUT:n tutkijat pystyvät auttamaan suomalaisyrityksiä myös käytännön kasvuongelmien ratkaisemisessa ja oikeiden strategiavalintojen tekemisessä. Me myös koulutamme uusia osaajia kansainvälisille kentille esimerkiksi kansainvälisen markkinoinnin maisteriohjelmassa (MIMM), joka on voittanut Suomen Ekonomiliitto SEFEn vuoden 2013 opetuspalkinnon ja saanut kansainvälisen EPAS-laatuleiman.

Jatkossa tutkittava kansainvälisillä markkinoilla pysyviä yrityksiä

Sen sijaan kansainvälistymisen ensi vaiheiden jälkeistä aikaa olemme tutkineet vähemmän. Myös kokemukset nopeasta kansainvälistymisestä ja verkostojen rakentamisesta sekä johtamisesta ovat toistaiseksi varsin rajalliset. Lisäksi erityisesti globaaleille markkinoille etabloituneiden suomalaisyritysten määrä on melko pieni.

Onkin epäselvää, miten nämä kansainvälisille markkinoille päässeet yritykset pysyvät ja menestyvät siellä. LUT:ssa tehtävän jatkotutkimuksen keskeinen kysymys onkin, miten nopeasti kansainvälistyneistä ja innovatiivisista yrityksistä tulee pysyvän jalansijan saavuttaneita, globaaleille markkinoille vakiintuneita yrityksiä.