Neo Carbon energy

LUT on mukana luomassa täysin uutta energiajärjestelmää, jossa energia on päästötöntä, halpaa ja riippumatonta. Aurinko- ja tuulienergian varastointiin liittyvä NEO-CARBON ENERGY –projekti tähtää täysin päästöttömään energiajärjestelmään, joka perustuu energian varastointiin hiilivetyjen eli tavanomaisten polttoaineiden muodossa.

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteet ja pyrkimykset energiaomavaraisuuteen kannustavat päästöttömän energiantuotannon kehittämiseen. Ydinvoiman ja fossiilisten energialähteiden rinnalle kehitettävä kolmas energiajärjestelmä toisi mukanaan myönteisiä sosio-ekonomisia muutoksia: energiaomavaraisuutta ja kehitysmaissa energiaköyhyyden vähenemistä.

Epätasainen tuotanto on suuri haaste

Kolmannen energiavaihtoehdon laajan hyödyntämisen haasteena on liittää sähkö, lämpö, liikenne ja energiaa käyttävä teollisuus käyttämään tuotannoltaan vaihtelevaa aurinko- ja tuulivoimaa. Erityisesti sähköjärjestelmän tuotannon ja kulutuksen on oltava tarkasti tasapainossa. Lisäksi tällainen energiantuotanto hajautuu nykyistä huomattavasti pienempiin yksiköihin, kun kotitaloudetkin toimisivat energiantuottajina.

Aurinko- ja tuulisähkön avulla valmistetut hiilivedyt, kuten esimerkiksi synteettinen maakaasu, voitaisiin varastoida ja käyttää jo nykyisessä energiajärjestelmässä. Järjestelmä olisi hiilidioksidin suhteen neutraali, koska sähköenergiajärjestelmän hiilidioksidikierto suljettaisiin ja liikenteen sekä teollisuuden päästöt otettaisiin uudestaan käyttöön käyttämällä ilmakehän hiilidioksidia energiajärjestelmän hiilenlähteenä.

LUT:n energia- sähkö- ja ympäristötekniikan tutkimuksellaan tuottamat ratkaisut Tekesin strategisiin tutkimusavauksiin kuuluvassa kokonaisuudessa keskittyvät muun muassa sähköverkkoon kytkettyyn laajamittaiseen energian varastointiin. Olemme mukana luomassa Suomen elinkeinoelämälle merkittävää osaamista ja mahdollisuuksia menestyä maailmanlaajuisilla markkinoilla, sekä viemässä maailman energiantuotantoa kohti päästötöntä tulevaisuutta.