Kohti puhtaampaa energiaa

Fossiilisten polttoaineiden osuus maailman energiantuotannossa on tällä hetkellä noin 80 prosenttia ja fossiilisen energian määrän ennustetaan kasvavan edelleen 35 prosenttia vuoteen 2035 mennessä. Näin käy siitä huolimatta, että uusiutuvien energialähteiden osuus kasvaa, koska samalla myös kokonaisenergiatarve lisääntyy.

Siten kasvihuonepäästöt kasvavat edelleen, ellei energiankulutusta saada vähennettyä tai tekniikan avulla saada aikaan merkittävää päästöjen vähentymistä.

Puhtaalla energialla tarkoitetaan uusiutuvaksi energiaksi miellettyjen tuuli- ja aurinkoenergian lisäksi muun muassa biopolttoaineita sekä erilaisia energiatehokkuuteen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tähtääviä toimia. Näitä energiamuotoja kehitetään aktiivisesti LUT:lla.

Hallussa koko ketju energianlähteistä loppukäyttöön

LUT:n asiantuntijat hallitsevat ympäristöystävällisesti koko energiaketjun energialähteistä loppukäyttöön: polttoaineet, energiantuotantoteknologiat, sähköverkot ja -markkinat sekä energiankäytön ja tuotantoprosessit. Energiatehokkaiden ratkaisujen löytäminen edellyttää laaja-alaista tutkimusta. Tutkimustoimintamme on luonut pohjan useille maailmanlaajuisille menestystuotteille ja uudelle yritystoiminnalle.

Yliopistomme on kehittänyt energiatehokasta, älykästä sähköverkkoa, yleistä jätehuoltotekniikkaa ja jätteiden hyötykäyttöä, kemiallisia menetelmiä ympäristöongelmien ratkaisuun ja vesipulan sekä puhtaan veden eri ratkaisuja. Tutkimuksemme on porautunut myös aurinko-, tuuli-, vesi-, bio- ja aaltoenergian taloudellisiin ja teknisiin vaikutuksiin energiajärjestelmiin sekä ydinvoimaan ja bioenergian mahdollisuuksiin, tehoelektroniikkaa unohtamatta.

Työmme on konkretisoitunut muun muassa energiatehokkaiden pumppujen, sähkömoottorien, taajuusmuuttajien, sähkönkäyttösimulaatioiden, tehokkaiden koneiden, modernin pakkausteknologian, tasasähkönjakeluverkon ja esimerkiksi pienvoimalaitosten sekä lämpöpuukomposiitin kehittämisenä. LUT:n osaamisesta kertovat myös kymmenet myönnetyt patentit.