kasvatamme_rarkaisijoita

Koulutamme ratkaisijoita muuttamaan työelämää sekä ratkomaan sosiaalisia, taloudellisia ja ekologisia ongelmia. LUT:sta valmistuneet diplomi-insinöörit ja kauppatieteiden maisterit ovat vastuullisesti uteliaita, yrittäjämäisiä ja aloitekykyisiä.

Kehitämme monimuotoisia opetusmenetelmiä ja käytämme kansainvälisiä oppimisympäristöjä. Yritysyhteistyö on tiivistä jo opintojen aikana ja opiskelijat pääsevät mukaan LUT:n visionääristen, ratkaisukeskeisten ja poikkitieteellisten tutkimusalustojen toimintaan.

Haluamme tarjota opiskelijoille asenteeltaan erinomaisia opettajia: opettaminen on oikeus, ei velvollisuus.

Tavoitteenamme ovat vahvat koulutusohjelmat, jotka ovat kilpailukykyisiä, strategiamme painoalojen mukaisia ja kansainvälisestikin houkuttelevia. Maisteri- ja tohtoriohjelmissa painotamme erikoistumista. Kumppaneinamme ovat laadukkaat, strategiset kansainväliset yliopistot.