tilasto

Manuaaliset prosessit ovat hyvin työintensiivisiä ja tämä hukkatyö aiheuttaa Suomelle vuosittain isot kustannukset. Suomi voisi säästää hankintatoimen prosessien integroinnilla enemmän kuin Suomi velkaantui vuonna 2014.

Integraatiolla tarkoitetaan sitä, että yritysten välinen hankintatoimen informaatio kulkee sähköisesti kaikkien järjestelmien välillä. Suomessa yritysten välillä liikkuu noin 220 miljoonaa laskua. Globaaleilla markkinoilla on noin 350 miljardia laskua, joista Euroopassa noin 32 miljardia.

Manuaalisesti toteutettuna hankintatoimi on kaikkialla hyvin työintensiivistä. Ongelmana Euroopassa ja Suomessa on työn hinta noin 37 euroa, kun puolestaan kehittyvillä markkinoilla tuntihinta on noin viisi euroa. Kilpailuetu, jonka olemme antaneet kehittyville markkinoille, voidaan korjata integroidulla hankinnalla. Lisäksi integroinnilla organisaatiot saavat reaaliaikaista informaatiota, joka luo liiketoimintaan uusia mahdollisuuksia. Loppuasiakkaalle tuotteen, palvelun ja informaation integrointi helpottaa muun muassa huolto-, korjaus- ja kunnossapitoa koko tuotteen elinkaaren ajan.

Säästöä syntyisi useita miljoonia

Euroopan komissio on antanut suosituksen julkiselle sektorille siirtyä hyödyntämään standardeja integroinnissa. Nämä standardit soveltuvat myös pk-yritysten väliseen liiketoiminnan integrointiin. Suomen tulisi nopeasti siirtää standardien hyödyntämisen osaaminen yritysekosysteemiin ja kehittää toimintamalleja sekä rahoitusinstrumentteja integroinnin nopeuttamiseen.

LUT:n case-tutkimus osoitti, että yritykset voivat säästää 580 miljoonaa euroa vuodessa siirtymällä yritysten väliseen sähköiseen ja integroituun hankintaan. Tämä käy ilmi tutkimuksesta, jossa oli mukana 40 yritystä, jotka lähettivät 2,5 miljoonaa laskua ja viisinkertaisen määrän muita näihin hankintoihin liittyviä dokumentteja. Integroinnin toteutus parantaa pysyvästi yritysten kilpailukykyä.