Puhtaiden vesivarantojen hallinta on kilpailukykytekijä sekä tulevaisuudessa myös mahdollisesti syy sotia. LUT kantaa kortensa kekoon että puhdasta vettä riittäisi kaikkialla maailmassa. Osaamisemme vedenkäytön vähentämisessä sekä vedenkäsittelymenetelmissä on hyödynnettävissä sekä raakaveden, jäteveden että teollisten prosessien vesikiertojen puhdistamisessa. Erotustekniikoiden osaamisella tuotamme uusia sovelluksia ympäristöystävällisistä tavoista paitsi puhdistaa vettä, myös hyödyntää teollisuuden sivuainevirtoja. Kehitämme energia- ja materiaalitehokkaita menetelmiä esimerkiksi nanoteknologian sovelluksista, ja autamme ympäristön kokonaiskuormituksen pienentämisessä.

Kestävä kaivannaisteollisuus

Kestävä kaivannaisteollisuus

Kaivosteollisuudessa metallien kysyntä kasvaa etenkin Aasian maiden talouskasvun myötä. Mutta köyhempien malmioiden hyödyntäminen edellyttää teknologioiden kehittymistä. Samaan aikaan jätettä syntyy enemmän, energiankulutus kasvaa ja kemikaalien käyttö todennäköisesti lisääntyy.

Teollisuuden jätevedet

Teollisuuden jätevedet – miten ratkaistaan globaalit ongelmat?

Teollisuus käyttää maapallon makeasta vedestä noin neljänneksen. Jätevedenkäsittelymenetelmille on suuri tarve teollisuudessa, sillä jätevettä ei voi laskea ympäristöön tai käyttää uudelleen ennen puhdistamista. Veteen on sekoittunut erilaisia metalleja, kemikaaleja ja radioaktiivisia aineita. LUT:n eri tutkimusryhmät tekevät tutkimusta teollisuuden jätevesien ja sivuainevirtojen hyödyntämiseksi.

puhdas vesi ja ilmastonmuutos

Tulevaisuuden haasteet – puhdas vesi ja ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos vaikuttaa maailman vesistöihin. Lämpenevä ilmasto on riski veden laadulle, sillä lämpötilan vaihtelu vaikuttaa muun muassa veden happitasoon, sekoittumiseen sekä eliöiden kasvuun.