Teknologia mahdollistaa valtavien datamassojen keräämisen kodeista, teollisuudesta, mobiililaitteista, autoista - kaikkialta. Kerättävää dataa on useissa muodoissa: kuvina, videona, äänenä, numeroina, tai tekstinä – tällaisen tiedon käsittely on haastavaa. Suurten datamassojen käsittely on haastavaa, mutta sisältää valtavan potentiaalin saada uutta tietoa. Jalostettu tieto on mahdollista valjastaa tukemaan liiketoimintaa ja päätöksentekoa. Luomme teollisuuden käyttöön uusia sovelluksia käsitellä dataa ja hyväksikäyttää saatavaa tietoa. Jalostetulla tiedolla tuomme nopeammin ja tarkoituksenmukaisempaa tukea päätöksentekijöille. Perustutkimuksella tuotamme uusia menetelmiä, joita voidaan jatkossa hyödyntää datan jalostamiseen nopeammin ja monipuolisemmin.

ryhmä

Parempaa päätöksentekoa epävarmoissa valintatilanteissa

Yritykset ja yksilöt joutuvat tekemään päätöksiä epävarmuuden vallitessa. Kukaan ei tiedä tarkalleen, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Silti päätöksiä on pakko tehdä. Mitä epätarkempaa tietoa meillä on käytössämme, sitä suurempi on se riski, ettei kaikki menekään suunnitelmien mukaan.

metsainventointi

Metsäinventoinnin uusi aikakausi

Metsät ovat maailman keuhkot. Ilmastonmuutoksen myötä maapallon kyky hengittää on uhattuna.

ihminen_kone

Ihminen on kuin kone – konetekniikasta apua biomekaniikan tutkimiseen

Tulevaisuudessa ihmiseen operoidaan uusia osia yhä enemmän. Viat liittyvät usein kehon liikkuviin osiin, kuten niveliin, joihin kohdistuu jatkuvaa rasitusta. Toisaalta eräät liikkuvat osat kuten luusto kärsii liian vähäisestä rasituksesta. Vaurioiden synty voidaan estää, mikäli oireisiin tartutaan ajoissa. Apu tähän löytyy konetekniikasta.

Koenäön sovelluksia

Konenäön sovelluksia lääketieteeseen

Noin 200.000 suomalaisen arvioidaan olevan diabeetikkoja ilman, että he tunnistavat sairauttaan. Diabetes voi aiheuttaa myös muita sairauksia, jotka voivat viedä vaikkapa liikunta- tai näkökyvyn. Terveydenhuollon kustannukset kasvavat jatkuvasti, eikä erikoistuneita lääkäreitä riitä seulomaan kaikkia sairauksia.