Elinympäristömme loppuun kuluttaminen on järjetöntä. LUT hakee läpimurtoja kiertotalouteen kehittämällä ratkaisuja, joissa resurssien käyttö on alun perin suunniteltu kestäväksi. Kiertotalouden kehittäminen vaatii laajojen järjestelmien systeemistä ymmärrystä, jota LUT:ssa on kehitetty elinkaarimallinnuksen, materiaali- ja energiavirtojen mallinnuksen ja kokonaiskestävyyden optimointimenetelmien keinoin. Raaka-aineiden tehokkaampaa käyttöä ja kierrätystä lisäämällä on arvioitu, että Eurooppaan syntyy yli puoli miljoonaa uutta työpaikkaa ja vuotuinen liikevaihto on jopa yli 40 miljardia euroa. Suomi on yksi hyötyjistä.

Cleantech-ratkaisujen kaupallistamisen tehostaminen

Cleantech-ratkaisujen kaupallistamisen tehostaminen

Suomen hallituksen tavoitteena on luoda vähintään 40 000 uutta puhtaan teknologian työpaikkaa ja kaksinkertaistaa cleantech-alan liikevaihto 50 miljardiin vuoteen 2020 mennessä.

ravinnetalous

Kestävä ravinnetalous: matkalla kohti tasapainoa luonnonvarojen riittävyyden ja ruoantuotannon välillä

Maapallon ennustettu väkiluku vuonna 2050 on 10 miljardia. Tämä väkimäärän ruokkiminen on yhteiskunnallinen, tekninen ja ympäristöllinen haaste.

metsainventointi

Metsäinventoinnin uusi aikakausi

Metsät ovat maailman keuhkot. Ilmastonmuutoksen myötä maapallon kyky hengittää on uhattuna.

Neo Carbon energy

NEO-CARBON ENERGY on täysin uudenlainen päästötön ja riippumaton energiajärjestelmä

LUT on mukana luomassa täysin uutta energiajärjestelmää, jossa energia on päästötöntä, halpaa ja riippumatonta. Aurinko- ja tuulienergian varastointiin liittyvä NEO-CARBON ENERGY –projekti tähtää täysin päästöttömään energiajärjestelmään, joka perustuu energian varastointiin hiilivetyjen eli tavanomaisten polttoaineiden muodossa.

Kohti puhtaampaa energiaa

Kohti puhtaampaa energiaa

Fossiilisten polttoaineiden osuus maailman energiantuotannossa on tällä hetkellä noin 80 prosenttia ja fossiilisen energian määrän ennustetaan kasvavan edelleen 35 prosenttia vuoteen 2035 mennessä.

Aurinkoenergian kimppuun kokonaisvaltaisesti

Aurinkoenergian kimppuun kokonaisvaltaisesti

Aurinko tuottaa energiaa luonnostaan. Aiemmin ihmiskunnalla ei ole kuitenkaan ole ollut teknologiaa, jolla aurinkoenergia saataisiin hyvin talteen. Auringon lämpöä talteen ottavat keräimet ovat kehittyneet aimo harppauksin aivan viime vuosina. Samalla aurinkopaneelijärjestelmien hinta on laskenut huimasti.

Kestävä kaivannaisteollisuus

Kestävä kaivannaisteollisuus

Kaivosteollisuudessa metallien kysyntä kasvaa etenkin Aasian maiden talouskasvun myötä. Mutta köyhempien malmioiden hyödyntäminen edellyttää teknologioiden kehittymistä. Samaan aikaan jätettä syntyy enemmän, energiankulutus kasvaa ja kemikaalien käyttö todennäköisesti lisääntyy.

Teollisuuden jätevedet

Teollisuuden jätevedet – miten ratkaistaan globaalit ongelmat?

Teollisuus käyttää maapallon makeasta vedestä noin neljänneksen. Jätevedenkäsittelymenetelmille on suuri tarve teollisuudessa, sillä jätevettä ei voi laskea ympäristöön tai käyttää uudelleen ennen puhdistamista. Veteen on sekoittunut erilaisia metalleja, kemikaaleja ja radioaktiivisia aineita. LUT:n eri tutkimusryhmät tekevät tutkimusta teollisuuden jätevesien ja sivuainevirtojen hyödyntämiseksi.