Käytämme luonnonvaroja 1,5-kertaisesti yli varojemme. Ihmiset voivat pahoin erilaisten kasvavien paineiden alla. Me emme LUT:ssa hyväksy tätä, vaan rakennamme määrätietoisesti edellytyksiä kestävälle yhteiskunnalle. Ratkaisemme ympäristöön liittyviä haasteita, luomme kestävää kilpailukykyä erityisesti pk-sektorin yrittäjyyden ja uudistumiskyvyn tutkimuksella sekä koulutuksella. Edistämme hyvinvointia kehittämällä työelämän prosesseja, tuottavuutta ja johtamista. Tutkimuksemme tuloksia hyödyntävät olemassa olevat yritykset ja yhä useammin tulostemme parhaaksi kaupallistamisvaihtoehdoksi todetaan uuden yrityksen perustaminen.

spring sunset

Kestävä arvonluonti ja yhteiskuntavastuu

Uusklassisen taloustieteen maailmankuva ja sen rationalistinen ihmiskuva on viime vuosikymmeninä kyseenalaistettu lukemattomien eri alojen tutkimusten kautta. Tämän kehityksen seurauksena yritykset ovat ymmärtäneet, etteivät ne koskaan voi luoda vain taloudellista arvoa, vaan toiminnan tuloksena syntyy muutakin, kuten sosiaalista ja kulttuurista arvoa.

tilasto

Hankintoja saatava järkevämmiksi

Manuaaliset prosessit ovat hyvin työintensiivisiä ja tämä hukkatyö aiheuttaa Suomelle vuosittain isot kustannukset. Suomi voisi säästää hankintatoimen prosessien integroinnilla enemmän kuin Suomi velkaantui vuonna 2014.

verkko

Miten poistamme yrittäjyyden esteitä?

Yrittäjyyden ymmärtäminen ja valaiseminen eri näkökulmista on hyvinvointimme kannalta erittäin tärkeää. Pienet ja keskisuuret yritykset ovat merkittäviä työnantajia Euroopassa. Niiden avulla syntyy yli 60 prosenttia työpaikoista. Samalla yrittäjyys kiinnostaa turhan harvoja.

kädet

Kansainvälisiä innovaatioverkostoja orkesteroimaan

LUT:in yli 50 innovaatiotutkijalle on kertynyt osaamista alihankinta- ja kumppanuusverkostojen johtamisesta, yritysten sisäisestä ja ulkoisesta innovaatioyhteistyöstä, asiakaslähtöisestä tuote- ja palvelukehityksestä, liiketoimintamalleista, digitalisoitumisesta, joukkoistamisesta sekä innovaatioekosysteemien johtamisesta.

ryhmä

Parempaa päätöksentekoa epävarmoissa valintatilanteissa

Yritykset ja yksilöt joutuvat tekemään päätöksiä epävarmuuden vallitessa. Kukaan ei tiedä tarkalleen, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Silti päätöksiä on pakko tehdä. Mitä epätarkempaa tietoa meillä on käytössämme, sitä suurempi on se riski, ettei kaikki menekään suunnitelmien mukaan.

kaupunki

Onnistunut kansainvälistyminen nojaa verkostoihin

Suomen kotimarkkinat ovat rajalliset suurelle osalle maamme yrityksistä, olivatpa ne suuria tai pienempiä. Nykyisin yhä useammat etenkin teknologiavetoiset yritykset pyrkivätkin erittäin nopeasti syntymänsä jälkeen vientimarkkinoille.

alytehdas

Kestävyystarkastelussa tuotannon ja tuotteiden koko elinkaari

Ilmastonmuutos, kaupunkien ilman laadun heikkeneminen ja uhka ruuantuotannon riittävyydestä ovat esimerkkejä ympäristöhaasteista, jotka voimistuvat edelleen väestömäärän kasvun, elintason nousun ja kaupunkeihin muuton myötä. Nykyisten tuotantotapojen muokkaaminen kestävämpään suuntaan on keskeisessä roolissa tässä muutoksessa.

Cleantech-ratkaisujen kaupallistamisen tehostaminen

Cleantech-ratkaisujen kaupallistamisen tehostaminen

Suomen hallituksen tavoitteena on luoda vähintään 40 000 uutta puhtaan teknologian työpaikkaa ja kaksinkertaistaa cleantech-alan liikevaihto 50 miljardiin vuoteen 2020 mennessä.

alytehdas

Valmistavan teollisuuden tulevaisuus on ihmiskeskeisissä älytehtaissa

Henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara. Valmistavan teollisuuden yritykset eivät tee tässä poikkeusta, vaan ihmiskeskeinen lähestymistapa on olennainen osa pitkäntähtäimen kilpailukykyä myös niissä.