Maapallolla ei ole pulaa energiasta, ainoastaan sen talteen ottamisessa on haasteita. Tulevaisuudessa kaksi kolmasosaa päivittäisestä energiatarpeesta saadaan suoraan uusiutuvista energialähteistä. Me LUT:ssa hallitsemme aurinkotalouden sekä uusiutuvien energiavarojen lisäksi täysin puhtaan hiilen polttamisen sekä superturvallisen ydinvoiman. Näiden ympäristöä kunnioittavien ratkaisujen löytäminen edellyttää laaja-alaista osaamista koko ketjusta, energialähteistä loppukäyttöön.

ylivoimasta energiatehokkuutta

Ylivoimaista energiatehokkuutta

Fossiilisten polttoaineiden kulutusta on pienennettävä, ja siinä työssä sähkötekniikan laajempi mukaantulo on väistämätöntä. Perinteisten energiatuotantomuotojen hyötysuhdetta nostetaan ja energian käytön tehokkuuteen investoidaan jatkossa yhä enemmän.

Neo Carbon energy

NEO-CARBON ENERGY on täysin uudenlainen päästötön ja riippumaton energiajärjestelmä

LUT on mukana luomassa täysin uutta energiajärjestelmää, jossa energia on päästötöntä, halpaa ja riippumatonta. Aurinko- ja tuulienergian varastointiin liittyvä NEO-CARBON ENERGY –projekti tähtää täysin päästöttömään energiajärjestelmään, joka perustuu energian varastointiin hiilivetyjen eli tavanomaisten polttoaineiden muodossa.

Kohti puhtaampaa energiaa

Kohti puhtaampaa energiaa

Fossiilisten polttoaineiden osuus maailman energiantuotannossa on tällä hetkellä noin 80 prosenttia ja fossiilisen energian määrän ennustetaan kasvavan edelleen 35 prosenttia vuoteen 2035 mennessä.

Älykäs sähköverkko

Älykäs sähköverkko mullistaa energiamarkkinat

EU:n ilmasto- ja energiastrategian mukaisesti sähkön tuotannossa tulee siirtyä yhä enemmän uusiutuviin energialähteisiin. Niiden voimakas kasvu edellyttää joustavasti toimivien älykkäiden sähköverkkojen rakentamista.

Aurinkoenergian kimppuun kokonaisvaltaisesti

Aurinkoenergian kimppuun kokonaisvaltaisesti

Aurinko tuottaa energiaa luonnostaan. Aiemmin ihmiskunnalla ei ole kuitenkaan ole ollut teknologiaa, jolla aurinkoenergia saataisiin hyvin talteen. Auringon lämpöä talteen ottavat keräimet ovat kehittyneet aimo harppauksin aivan viime vuosina. Samalla aurinkopaneelijärjestelmien hinta on laskenut huimasti.