Marcus Wallenbergin Liiketaloudellinen Tutkimussäätiö lahjoittaa LUT:lle 60 000 € kohdennettavaksi kauppatieteelliselle koulutusalalle.

Vuorineuvos tekn. ja kauppat. tri h.c. Marcus Wallenbergin Liiketaloudellinen Tutkimussäätiö perustettiin 1970-luvun alussa. Säätiön tarkoituksena on edistää koulutusta ja tutkimusta yritysjohdon toimialueella, ensisijaisesti Suomessa mutta myös kansainvälisissä yhteyksissä.

Lisätietoja:

Vuorineuvos Marcus Wallenbergin Säätiö
Stefan von Knorring, p. 020 7248 027