Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö on lahjoittanut 140 000 euroa LUT:n varainhankintakampanjaan.

Aiemmin yliopiston tutkimusryhmiä ja yksittäisiä tutkijoita tukenut säätiö osoittaa näin rahallista tukeaan koko yliopiston toimintaan ja sen strategian mukaiseen kehittämiseen.

”LUT:lla on kiistaton rooli kansainvälisenä tieteentekijänä ja valtakunnallisesti korkeatasoisena kouluttajana. Yliopiston toiminnalla on kuitenkin myös merkittäviä alueen elinvoimaisuutta tukevia vaikutuksia. Haluamme osaltamme tukea LUT:a ottamaan seuraavia harppauksia”, kertoo säätiön asiamies Jarmo Partanen.

”Strategiamme haasteet ovat isoja ihmiskunnan kohtalonkysymyksiä, mutta ne ovat myös paikallisesti, alueellisesti ja kansallisesti tärkeitä. Olen hyvin iloinen tuesta, joka tulee tästä läheltämme ja toivomme voivamme tuottaa ratkaisuja yhteistyössä myös alueemme elinkeinoelämän kanssa”, iloitsee LUT:n rehtori Anneli Pauli.

Vuosi sitten perustettu Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö toimii Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Etelä-Savon alueilla ja on suurin omistajasäätiö Oma Säästöpankki Oyj:ssä. Entisen Etelä-Karjalan Säästöpankin noin 114 miljoonan varallisuutta hallinnoiva säätiö sijoittaa puolet tuotostaan yleishyödylliseen toimintaan.

”Tieteellisen tutkimustyön tukeminen on yksi tavoistamme kantaa yhteiskuntavastuuta”, sanoo myös Oma Sääntöpankki Oyj:n hallituksen puheenjohtajana toimiva Partanen.

 

Lisätietoja:
Jarmo Partanen, Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiön asiamies, +358-40 834 5931

Vesa Karvonen, LUT:n varainhankinnan asiamies, +358-40 484 9240