Xing-Shi

Lappeenrannassa hyvinvointipalveluja tarjoava Liangtse Wellness Lappee Oy tukee varainhankintaamme lahjoittamalla 10 prosenttia yhden viikon (16.­–­21.2.) nettomyynnistä kampanjaamme. Kampanjan taustalla on LUT:n kauppatieteiden alumni Xing Shi.

Xing Shi toimii perinteistä kiinalaista terveyden hoitamiseen tapaa edustavan yrityksen paikallispäällikkönä ja sai puhuttua yhtiön Euroopan toimintojen johtajan mukaan LUT:n kampanjaan.

”Yliopisto on alueen vetovoimalle merkittävä toimija ja LUT-yhteisö meille tärkeää asiakaskuntaa. Tämä on meidän tapamme tukea molempia”, kertoo Shi.

Kiinasta vuosia sitten kansainväliseen maisteriohjelmaan tullut Shi on valmistumisensa jälkeen toiminut paitsi yrittäjänä Suomessa, myös erinomaisena LUT:n ja Lappeenrannan lähettiläänä monessakin mielessä. Hän on verkostojensa kautta tukenut LUT:a useissa Kiina-yhteistyön projekteissa ja toisaalta auttanut yrittäjiä ja sijoittajia löytämään partnereita Lappeenrannan talousalueelta ja Venäjältä.

LUT kiittää alumniaan ideasta ja yritystä tulevasta lahjoituksesta!