Marcus Wallenbergin säätiö osallistuu Lappeenrannan teknillisen yliopiston (Lappeenranta University of Technology, LUT) varainhankintakampanjaan 20 000 eurolla. Säätiön tarkoituksena on edistää koulutusta ja tutkimusta yritysjohdon toimialueella, ensisijaisesti Suomessa, mutta myös kansainvälisissä yhteyksissä. Lahjoitus kohdennetaan säätiön tavoitteiden mukaisesti Lappeenrannan teknillisen yliopiston kauppatieteen alalle.

Kunnioittaakseen hyviä yhteyksiään Suomen liike-elämään ja lujittaakseen antoisaa yhteistyötä Suomen valtion kanssa Marcus Wallenberg 1970-luvun alussa lahjoitti 2 miljoonaa markkaa säätiön perustamista varten.
Wallenbergiläiset yritykset kuten esimerkiksi Scania, Ericsson ja SKF olivat kasvaneet Suomessa huomattaviksi suuryhtiöiksi ja olivat tärkeä perusta Suomen taloudelliselle kehitykselle.

”Suuri kiitos Marcus Wallenbergin säätiölle koko yhteisömme puolesta. Tämä on hieno tunnustus kansainväliselle tutkimus- ja koulutustyöllemme yritysjohdon alalla”, sanoo LUT:n rehtori Juha-Matti Saksa.

LUT:n varainhankintakampanja käynnistyi tammikuussa 2015 ja päättyy 30.6.2017. LUT:n keräystavoite on viisi miljoonaa euroa.

Lisätietoja

www.foundationweb.net/wallenberg/saatio.html

Lappeenrannan teknillinen yliopisto, professori Anne Jalkala, p. 040 128 2884
Lappeenrannan teknillinen yliopisto, varainhankinnan yhdyshenkilö Vesa Karvonen, p. 040 484 9240