Varainkeruumme tilanne tällä hetkellä

5,3 M€

Lahjoituksia yhteensä

350 kpl

Ratkaisijaa

RATKAISUMME ESITTELYSSÄ

alytehdas

Kestävyystarkastelussa tuotannon ja tuotteiden koko elinkaari

Ilmastonmuutos, kaupunkien ilman laadun heikkeneminen ja uhka ruuantuotannon riittävyydestä ovat esimerkkejä ympäristöhaasteista, jotka voimistuvat edelleen väestömäärän kasvun, elintason nousun ja kaupunkeihin muuton myötä. Nykyisten tuotantotapojen muokkaaminen kestävämpään suuntaan on keskeisessä roolissa tässä muutoksessa.

ryhmä

Parempaa päätöksentekoa epävarmoissa valintatilanteissa

Yritykset ja yksilöt joutuvat tekemään päätöksiä epävarmuuden vallitessa. Kukaan ei tiedä tarkalleen, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Silti päätöksiä on pakko tehdä. Mitä epätarkempaa tietoa meillä on käytössämme, sitä suurempi on se riski, ettei kaikki menekään suunnitelmien mukaan.

Aurinkoenergian kimppuun kokonaisvaltaisesti

Aurinkoenergian kimppuun kokonaisvaltaisesti

Aurinko tuottaa energiaa luonnostaan. Aiemmin ihmiskunnalla ei ole kuitenkaan ole ollut teknologiaa, jolla aurinkoenergia saataisiin hyvin talteen. Auringon lämpöä talteen ottavat keräimet ovat kehittyneet aimo harppauksin aivan viime vuosina. Samalla aurinkopaneelijärjestelmien hinta on laskenut huimasti.