Varainkeruumme tilanne tällä hetkellä

5,3 M€

Lahjoituksia yhteensä

347 kpl

Ratkaisijaa

RATKAISUMME ESITTELYSSÄ

Neo Carbon energy

NEO-CARBON ENERGY on täysin uudenlainen päästötön ja riippumaton energiajärjestelmä

LUT on mukana luomassa täysin uutta energiajärjestelmää, jossa energia on päästötöntä, halpaa ja riippumatonta. Aurinko- ja tuulienergian varastointiin liittyvä NEO-CARBON ENERGY –projekti tähtää täysin päästöttömään energiajärjestelmään, joka perustuu energian varastointiin hiilivetyjen eli tavanomaisten polttoaineiden muodossa.

kasvatamme_rarkaisijoita

Kasvatamme ratkaisijoita

Koulutamme ratkaisijoita muuttamaan työelämää sekä ratkomaan sosiaalisia, taloudellisia ja ekologisia ongelmia. LUT:sta valmistuneet diplomi-insinöörit ja kauppatieteiden maisterit ovat vastuullisesti uteliaita, yrittäjämäisiä ja aloitekykyisiä.

Koenäön sovelluksia

Konenäön sovelluksia lääketieteeseen

Noin 200.000 suomalaisen arvioidaan olevan diabeetikkoja ilman, että he tunnistavat sairauttaan. Diabetes voi aiheuttaa myös muita sairauksia, jotka voivat viedä vaikkapa liikunta- tai näkökyvyn. Terveydenhuollon kustannukset kasvavat jatkuvasti, eikä erikoistuneita lääkäreitä riitä seulomaan kaikkia sairauksia.