Varainkeruumme tilanne tällä hetkellä

5,3 M€

Lahjoituksia yhteensä

350 kpl

Ratkaisijaa

RATKAISUMME ESITTELYSSÄ

alytehdas

Kestävyystarkastelussa tuotannon ja tuotteiden koko elinkaari

Ilmastonmuutos, kaupunkien ilman laadun heikkeneminen ja uhka ruuantuotannon riittävyydestä ovat esimerkkejä ympäristöhaasteista, jotka voimistuvat edelleen väestömäärän kasvun, elintason nousun ja kaupunkeihin muuton myötä. Nykyisten tuotantotapojen muokkaaminen kestävämpään suuntaan on keskeisessä roolissa tässä muutoksessa.

kaupunki

Onnistunut kansainvälistyminen nojaa verkostoihin

Suomen kotimarkkinat ovat rajalliset suurelle osalle maamme yrityksistä, olivatpa ne suuria tai pienempiä. Nykyisin yhä useammat etenkin teknologiavetoiset yritykset pyrkivätkin erittäin nopeasti syntymänsä jälkeen vientimarkkinoille.

ravinnetalous

Kestävä ravinnetalous: matkalla kohti tasapainoa luonnonvarojen riittävyyden ja ruoantuotannon välillä

Maapallon ennustettu väkiluku vuonna 2050 on 10 miljardia. Tämä väkimäärän ruokkiminen on yhteiskunnallinen, tekninen ja ympäristöllinen haaste.